26
اکتبر

نصب تابلو مرکز نوآوری شهرستان نمین

بدون تردید ((خلاقیت و نوآوری )) یکی از مهم ترین و اساسی ترین ویژگی های انسان است که تقریبا همه ابعاد و جنبه های زندگی و تمدن وی را...

ادامه مطلب