10
اکتبر

دومین جشنواره رویش شکوفایی

پارک علم و فناوری اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می کنند. ( ویژه شهرستان نمین ) حمایت از ایده های خلاق، نوآورانه و فناورانه در حوزه های: صنایع...

ادامه مطلب