سوالات متداول

سوالات متداول

آدرس سامانه ثبت نام چیست؟

1- ابتدا در سایت ثبت نام نمایید.

2- سپس از قسمت ارسال فرم نسبت به تکمیل فرم های ثبت نام اقدام کنید.

شماره پیشتیبانی مرکز نوآوری و کارآفرینی چیست؟

برای دریافت مشاوره در رابطه با ایده ها هم میشه با شماره تلفنی که پین نمودید تماس بگیریم؟

بله شماره های پارک                           داخلی                             در زمان های کاری پاسخگوی شما می باشند.

چند تا ایده میشه ثبت کرد؟ امکان ثبت بیشتر از یک ایده هست؟

از هر مسئول هسته فقط یک طرح پذیرفته می شود. در صورت ثبت چند ایده فقط می توان به عنوان عضو هسته در تیم حضور داشته باشید

کاربرگ ها رو از کجا دریافت کنیم؟

کاربرگ های مربوطه در آخرین مرحله ثبت روی سایت برای دانلود در دسترس قرار می گیرد.

تضمین بر عدم دزدی ایده چیست؟

صاحبان ایده با حضور در مرکزنوآوری از برنامه های حمایتی استفاده میکنند و تمامی داوران از اساتید مجرب و متعهد دانشگاه و اعضای مرکزنوآوری می باشند . حضور افراد امین در تیم کاری بر عهده مسئول هسته می باشد و همچنین به منظور جلوگیری از سرقت ایده می بایست تمامی اعضای گروه توافق نامه و قرارداد همکاری امضا کنند.

با توجه به شرایط کرونا دفاع حضوری هست؟

بله در صورت درخواست دفاع هم حضوری و هم غیر حضوری برگزار میگردد.

مدت زمان تکمیل پرونده چقدر می باشد؟

به هر پرونده تا زمان تکمیل فقط دو هفته زمان اختصاص داده می شود.

هر پرونده چند بار جهت رفع نقص می تواند ارسال شود؟

هر پرونده فقط دو بار جهت رفع نقص ارسال خواهد شد.

برای دریافت هزینه های طرح ارائه پیش فاکتور کفایت می کند یا می بایست فاکتور ارائه شود؟

برای اعالم هزینه های طرح ارائه فاکتور رسمی الزامیست. در صورت پذیرش به عنوان هسته شرایط موارد هزینه کرد در اختیار مسئول هسته قرار می گیرد.

کارگاه ها هم هزینه دارد؟

بله

طرح ناموفق هم مبلغ حمایتی را پس بدهد و هم مالکیت ایده اش را از دست بدهد منطقی نیست؟

طرح ناموفق در صورتیکه نتواند مبلغ اعتبار حمایتی را پرداخت نماید می تواند مالکیت فکری طرح را به پارک منتقل نماید.