10
اکتبر

دومین جشنواره رویش شکوفایی

پارک علم و فناوری اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی

برگزار می کنند.

( ویژه شهرستان نمین )

حمایت از ایده های خلاق، نوآورانه و فناورانه در حوزه های:

  • صنایع دستی (فرش ، گلیم، جاجیم و غیره)
  • قناوری های نرم و هویت ساز
  • میراث فرهنگی
  • گرشگری
  • فناوری های آموزشی

منتخبین رویداد حمایت های مراکز زیر قرار می گیرند:

  • پارک علم و فناوری اردبیل
  • دانشگاه محقق اردبیلی
  • مرکز نوآوری شهرستان نمین
  • صندوق پژوهش و فناوری استان اردبیل
  • ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز

آخرین مهلت ارسال ایده:

1400/07/20

شماره تماس:

33525373-045 داخلی 109-110

لینک ثبت نام

ثبت-نام-رویش-و-شکوفای /picn.org